Kalite Politikamız

Kalite, modern hayatın özüdür. Ben müşterilerimin beklentilerini memnuniyete çevirmek zorundayım. Bunun için, müşterilerimin beklentilerinin tümünü karşılar, ürün ve hizmetimi milli ve milletlerarası standartlara, değerlere ve yasal gerekliliklere uygun olarak gerçekleştiririm.

Bu benim vicdani bir görevimdir.

Ancak, ben diğer çalışanlarımız ile birlikte bir bütünüm. Bildiğimi paylaşır, bilmediğimi bilenlerden öğrenirim. Bilgi ve beceri ortaklığımız bizi üstün bir takım yapar. Birbirimizi tamamlayan çalışma, üstün kaliteyi sürekli olarak elde etmemizi sağlar. Kendimi, şirketimi ve ülkemi daha çok geliştirmek için işimi doğru yaparım. 

Bu benim insanlık görevimdir.

Modern iş hayatının ve yarışma ekonomisinin zorunlu kıldığı yeni prensiplere ve teknolojik gelişmelere açığım  ve titizlikle uyarım. Maliyetlerimizi azaltmak, yeni teknolojileri bünyemize kazandırmak, rekabet gücümüzü arttırmak, bilgi, beceri ve çözüm üretmek görevimdir. Ürünlerimizin kalitesi, çabalarımızın verimliliği, hizmet ve ürünü zamanında yerine teslim etmek görevimdir.

Bu benim milli görevimdir.

Bize duyulan, ürünlerimize gösterilen ilginin arkasında bu ortaklık sözleşmesi, bu güven yatar. Şirketim ve benim için bu güven "Namus Sözü" ve "Kalite Politikası" dır. Fırat Plastik, yukarıda belirttiği taahhütlerine uymak amacıyla, Kalite Yönetim Sistemi kurmuş ve bu sistemin gereklerini yerine getireceğini ve bu sistemin etkinliğini sürekli geliştireceğini taahhüt etmektedir.