Rüzgar Yükü Dayanımı

Yapılar fiziksel ve iklimsel şartlardan dolayı sürekli bazı yüklere maruz kalırlar. Bu yüklerden en önemlisi ve pencereleri etkileyeni rüzgar yüküdür. Rüzgar yükü, yapı yüksekliği ve tipine bağlı olarak aşağıdaki şekillerde değişkenlik göstermektedir.

Zeminden Yükseklik (m) Rüzgar Hızı (m/s) Genel Yapı Rüzgar Yükü Değeri (Pa) Kule Yapı Rüzgar Yükü Değeri (Pa)
0 - 8 28 600 800
9 -20 36 960 1280
21 -100 42 1320 1760
> 100 46 1560 2080

* Bir yapının kule tipi olabilmesi için cephe yüksekliği ortalama yapı genişliğinin en az 5 katı olmalıdır.
* Rüzgar yönüne x açı ile eğimli yüzeyler için tablo değerleri Sinx değeri ile çarpılarak rüzgar yükü değerleri bulunur.

Pencerelerin maruz kaldıkları rüzgar yükleri TS 498 standardına göre şu şekilde belirlenmiştir.

W = Cf.q (kN/m2)
W : Rüzgat yükü değeri
Cf : Aerodinamik yük katsayısı (yük katsayısının belirlenmesi yapı geometrisine ve rüzgar yönüne bağlıdır.)
q : Emme hız basıncı (q = v2 / 1600)
V :Rüzgar hızı (m/sn)

Yapıların maruz kaldığı rüzgar yüklerinin oluşturmuş olduğu bir atalet vardır. Bu atalet değeri aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır.

Rüzgar yükü hesabı yapılırken, yukarıdaki formülasyonda hesaplanan gerekli atalet momenti değerini pencerenin atalet momenti sağlamalıdır. Böylelikle rüzgar yükünün oluşturmuş olduğu dirence karşı pencere mukavemet gösterebilecektir. Pencere atalet değeri hesaplanırken, kullanılan profil ve destek sacının atalet değeri hesaplanmalı ve gerekli atalet değeri bulunmalıdır. Bu hesaplamaya göre kullanılacak destek sacının kalınlığı ve şekli belirlenmektedir.

Bölgenin aldığı ortalama rüzgar yükü ve atalet hesaplamalarıyla, pencere ölçüleri ve kullanılacak destek sacının tipleri belirlenir.