Ses Yalıtımı

Ses Yalıtımı

Konutlarımızda ve işyerlerimizde konfor ve sağlığı etkileyen en önemli etkenlerden biri de gürültü kirliliğidir. Özellikle büyük şehirlerde ve trafiğin yoğun olduğu çevrelerde ses izolasyonu büyük önem taşımaktadır. Binanın dış çevre ile temasını sağlayan pencerelere büyük görev düşmektedir. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetmeliğine göre sağlıklı bir mekan yaratılabilmesi için konutlarda olması gereken azami gürültü seviyeleri şöyledir.

Kullanım Alanı dBA Zaman Dilimi
Yatak odalar ( şehir içinde ) 40 Gece süresince
Yatak odaları ( şehir dışında ) 35 Gece süresince
Oturma odası ( şehir içinde ) 55 Gündüz ve akşam
Oturma odası ( şehir dışında ) 40 Gündüz ve akşam
Oturma odası ( şehir kenarı ) 45 Gündüz ve akşam
Mutfak ( şehir içi, dışı, kenarı ) 60 Faaliyet süresince

Bunlar olması gereken gürültü şiddetlerinin azami seviyeleridir. Bu ses şiddetlerinden daha düşük değerlere inerek yaşadığımız mekanların kalitesini artırmak mümkündür.

Aşağıdaki tablodan konutunuzun bulunduğu konuma göre etrafınızda ses şiddetini bulabilirsiniz;

Ses Şiddeti ( dB ) Saatteki Araç Sayısı ( araç / saat ) Yola Uzaklığı ( m ) Sınıf
50 10 - 50 > 35 1
51 – 55 10 – 50 25 – 35 2
56 – 60 10 – 200 25 – 35 3
61 – 65 1000 – 3000 100 – 300 4
66 – 70 1000 – 3000 30 – 100 5
> 70 3000 – 5000 > 100 6

Pencere montajınız yapılmadan önce konut yada mekanınızın bulunduğu konum ve bu konumda maruz kalınan ses seviyeleri ölçülerek kaliteli bir ortam oluşturmak adına ne tür bir pencere ve cam sistemi seçileceği belirlenmelidir. Fıratpen Redonit 85, Selenit 75, Selenit Selective 75, Power 75 ve Zenia Slide ile yüksek dış ses maruz kaldığınız mekanlarınıza, uygun cam seçimi ile mükemmel ses yalıtımı çözümleri sunmaktadır.

Isı Yalıtımı

Dünyada ve ülkemizde en önemli ve en pahalı kaynak enerjidir. Ülkemizde büyük miktarının yurtdışından ithal ettiğimiz enerjinin % 75'i konutlarda ısınma amaçlı kullanılmaktadır. Yapılar tasarlanırken, her bir yapı elemanın en önemli performans kriterlerinden birisi de yalıtım değeridir. Yapılarda iç ortam ile dış ortamı birbirinden ayıran ve en kritik nokta olan yapı elemanı ise pencerelerdir. Eğer konutlarımızda kullanmış olduğumuz pencerelerin yalıtım değeri uygun değilse enerjimizin yaklaşık % 30'luk kısmı pencerelerden dış ortama kaçmaktadır. Bunun önemini bilen Fıratpen; tüm profil sistemlerini tasarlarken, ısı iletim katsayısı değerini en önemli parametre olarak belirlemiştir. Profiller tasarım aşamasındayken, dijital ortamında yapılan simülasyonlarla ısı yalıtım değerleri hesaplanmakta ve bu değerlere göre profil boyutları ve odacık sayıları tasarlanmaktadır.

PVC pencere sistemleri, rakipleri olan alüminyum ve ahşap pencerelere göre hammaddesinin getirdiği avantaj ile yüksek yalıtım avantajı sunmaktadır. Nitelikli bir PVC pencere sistemi ile, eski pencerelere göre 3 kata kadar daha iyi bir yalıtım sağlanabilir. Bu nedenle, pencerelerin de aynen pvc profiller gibi mühendislik çalışmasına tabii tutulması ve pencere takılacak bölgenin ilkim şartlarından pencerenin bulunduğu konuma, seçilecek cam tipinden pencere boyutlandırılmasına kadar pencerelerin projelendirilerek mühendislik çalışmasına tabii tutulması gerekmektedir.

Fıratpen, satış noktalarına vermiş olduğu eğitim seminerlerinde yapılması gereken çalışmaları uygulamalı olarak anlatmakta ve denetlemektedir.