PVC Pencere Fiyatları

PVC pencere fiyatları değerlendirilirken karşılaştırma yapılacak pencerelerin aynı niteliklere sahip malzemelerden oluştuğuna özellikle dikkat edilmelidir. Farklı et kalınlığına ya da profil genişliğine sahip serilerle, pvc profilin ahşap desenli ya da beyaz renkli olması pvc pencere ya da pvc kapı fiyatının farklılık göstermesine sebep olacaktır.

PVC kapı ve pencere fiyatlarını oluşturan kalemler;

 • 1. PVC profil fiyatları ve niteliği
 • 2. Kullanılan camın fiyatı ve niteliği
 • 3. Kullanılan ispanyolet sisteminin fiyatı ve niteliği
 • 4. Kullanılan diğer yardımcı malzemelerin fiyatı ve niteliği (mermer, pervaz, çıta profilleri, aksesuar, detay profiller v.s.)
 • 5. İşçilik maliyeti şeklindedir.

PVC Profil TL Fiyatları konusunda araştırma yapılırken müşterilerin karşısına çıkan ve en çok kafa karışıklığına sebebiyet veren konu metre tül kavramıdır. Bu nedenle, öncelikle metre tül kavramını açıklığa kavuşturmamız gerekmektedir.

PVC Pencere Sistemlerinde Metretül Tanımı

Metretül, pvc pencerelerin imalatında ve pazarlanmasında kullanılan, pvc pencerenin büyüklüğünü ve o pvc pencerede kullanılan ana pvc profil toplam uzunluğunu tanımlayan birimdir. Pvc kapı ve pencerelerin ağırlık (kg) veya alan (m2) ile pazarlanması pvc pencere fiyatları belirlemede yanılgılara sebep olabilir. Aynı ölçülerde aynı fonksiyonları görebilen bir  pvc pencere   , üretim esnasında gerçekleşen uygulama farklılıklarıyla, diğer pvc pencereden daha ağır, farklı fonksiyonlara sahip ve farklı pvc pencere modellerinde olabilir. Bu da pvc pencere fiyatlarının birbirinden farklı olmasına sebep olur. Bu nedenle,    pvc kapı ve pencere    sistemlerinde metretül tanımı geliştirilmiştir.

Fonksiyonu, şekli veya ağırlığı ne olursa olsun tekniğine göre üretilmiş olan bir pvc pencerenin aksesuar, cam, mermer ve işçilik-montaj bölümlerini içine almayan metretül tanımı,    pvc kapı    ve pvc pencerenin büyüklüğünü en iyi şekilde açıklamaktadır.

Metretül tanımının kapsadıkları

 • Kullanılan ana profiller (kasa profili, kanat profili, orta kayıt profili),
 • Ana profillerin içindeki destek sacları,
 • Contalar,
 • Bağlantı elemanları (vidalar, orta kayıt bağlantı takozları, çektirmeler)

Metretül tanımının dışındaki öğeler

 • Detay profiller (lambri profili, pervaz profili, köşe profilleri, vs..),
 • Aksesuarlar (tek açılım aks., çift açılım aks., sürme aks., çek aç aks., vs…),
 • Montaj malzemeleri (silikon, dübel, mermer, vs…)
 • Cam (tek cam, çift cam, üçlü cam, özel camlar, vs…)

Kapsam içinde olan malzemeler, nihai tüketicinin üzerinde yorum yapamayacağı, pvc pencerenin üretim tekniği gereği kullanılmak zorunda olan miktarı, şekli, fonksiyonları standartlarla belirlenmiş ve sınırlanmış, pvc pencere sistemlerinin tabi tutulduğu testlerden başarı ile geçmesini sağlayacak tüm özellikleri bünyesinde barındıran malzemelerdir. Nihai tüketici bu malzemeler üzerinde bir yorum yapamayacağı gibi, pvc pencere üreticisi de bu malzemeler üzerinde miktarı, şekli, fonksiyonları konusunda bir değişiklik yapamaz, standartların gereğini uygulamak durumundadır.

Kapsam dışında olanlar ise tamamen nihai tüketicin istekleri doğrultusunda şekillenir. Bu doğrultuda ayrı ayrı değerlendirilir ve fiyatlandırılır. Örneğin aynı pvc pencerede nihai tüketici tek cam ya da çift uygulaması talep edebilir. Veya aynı pvc pencereyi tek açılım pencere yada çift açılım pencere olarak şekillendirebilir. Mermer kullanır ya da kullanmaz. PVC Pencere üreticisinin yapması gereken, tekniğe aykırı isteklerde müşteriyi uyarmak, tüm uygulanabilir istekler için ayrı imalat programı yapmak ve pvc pencere TL fiyatlandırmasını belirlemektir. Metretül tanımı sektörümüze ait bir tanım olup pvc pencerelerin imal edilmesi ve pvc pencere TL fiyat listesi belirlenmesinde kullanılabilecek en uygun ölçme ve değerlendirme birimidir. 

Metre tül nasıl hesaplanır? PVC Pencere Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

PVC Pencere üretimi ve satışı yapan firmalar müşterilerine yukarıda da belirttiğimiz gibi genellikle metretül TL fiyatı teklif vermektedir.  (Metre tülü 16 TL gibi ) Metre tül fiyatı hesaplanırken bir pvc pencereyi oluşturan malzemelerin tamamından cam, ispanyolet, kol, mermer, pervaz gibi malzemelerin fiyatı düşülür. Bu malzemelerden arındırılmış fiyatın 200 TL olduğunu varsayalım. 200 TL'lik bu bedeli ana profiller, profillerin içindeki destek sacı, conta ve yine yukarıda belirttiğimiz bağlantı elemanları oluşturmaktadır. Daha sonra bir pvc pencereyi oluşturan ana profillerin toplam metrajı hesaplanır. Ana profiller kasa, kanat, orta kayıt ve kapı profilleridir. Penceremizin 6 m kasa, 3.9 m kanat ve 3 m orta kayıt profili içeriyor olduğunu varsayalım. (Çıta ve detay profiller bu hesaba katılmaz) Penceremiz toplamda 12.9 m ana profilden oluşmaktadır. 200 TL fiyatını 12.9'a böldüğümüzde çıkan yaklaşık 15.5 TL metre tül fiyatı olarak müşteriye sunulur. Bu fiyatın içinde cam, ispanyolet, mermer, pervaz, kol ve menteşe gibi aksesuarlar ve detay profiller dahil edilmemiştir.

Bu sebeple, iki farklı pencere üreticisinden fiyat alırken sadece metre tül TL fiyatını karşılaştırmanız sizi yanılgıya düşürebilir. Bir üretici, metre tül fiyatını düşük tutarken camın m2 fiyatını ya da ispanyoletin birim fiyatını yüksek tutabilir ve genel toplamda daha yüksek bir fiyat çıkabilir. Fiyat karşılaştırması yaparken metre tül fiyatının yanı sıra, camın m2 TL fiyatı, ispanyolet sisteminin ve aksesuarların TL fiyatı, kullanılacaksa mermerin fiyatı da incelenmeli ve sorgulanmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken pvc profil, cam ve ispanyolet sisteminin aynı kalite ve özellikteki olup olmaması mutlaka sorgulanmalıdır.

Aşağıdaki çizimde Fıratpen Selenit Serisine ait 1500 mm x 1500 mm ebatlarındaki pvc doğrama sisteminin doğramanın metre tül hesabı yer almaktadır ve fiyat teklifi hazırlanırken fayda sağlayacaktır. 

Selenit Kasa Profil  6 metre tül
Selenit  Orta Kayıt Profili  3 metre tül
Selenit  Kanat Profili   3,9 metre tül
Toplam   12,9 metre tül

Bu pencere için cam miktarı brüt olarak 1,5 x 1,5 = 2.25 m2'dir.

 • PVC Doğrama Fiyatı : Metre tül metrajı X birim metre tül satış TL fiyatı = ?
  (Burada 12.9 ile 15.5 TL metretül fiyatı çarpılır ve 200 TL bulunur)
 • Cam Fiyatı : Camın m²’si X camın birim m² satış fiyatı = ?
 • İspanyolet Fiyatı : PVC doğramadaki 1 adet çift açılım ispanyoletin TL fiyatı
 • Pervaz Fiyatı : Pervaz metrajı  X pervaz metretül satış fiyatı = ?
 • Mermer Fiyatı : Mermeri uzunluğu X birim metre tül satış fiyatı = ?
 • Aksesuar Fiyatı: PVC Pencerede kullanılacak kol ve menteşe fiyatı

Tüm bu değerler alt alta toplanarak PVC pencere fiyatı hesaplanır.