Alman Pasif Ev Enstitüsü (PHI) tarafından verilen “Pasif Ev Komponent Sertifikasını” almaya hak kazanan Fıratpen, Redonit 85 serisiyle maksimum enerji tasarrufu sağlayarak daha sürdürülebilir bir dünya için üretmeye devam ediyor. 

İklim krizi, çevre kirliliği, artan enerji maliyetleri ve enerji kaynaklarının sınırlı olması gibi küresel sorunlar, son yıllarda enerjinin doğru ve verimli kullanılmasını daha da önemli hale getirdi. Günümüzde şehirlerin nüfusları göç, sanayileşme ve kentleşme olgusunun getirdikleriyle artmaya devam ediyor. Artan nüfusla birlikte, yalıtım nitelikleri yetersiz yapıların ısıtılması ve soğutulması için kullanılan kaynaklar karbon ayak izimizi artırmakta, çevreye verilen zarar katlanarak büyümektedir.  

“Pasif Ev” kavramı, tüm bu hassasiyetlerle geliştirilmiş yenilikçi bir mimari çözüm sunmaktadır.  “Pasif evler” yalnızca ısı tasarrufuyla sınırlı kalmıyor; ekoloji, iç hava kalitesi, akustik, konfor ve yangın güvenliği vb. faktörleri de gözeten bütüncül bir tasarımla inşa ediliyor ve eski binalara oranla %90, yeni binalara oranla da %75'e varan enerji tasarrufu sağlıyor. Binalarda %30-40 oranları arasında değişen pencere kaynaklı ısı kayıpları, üstün yalıtım özelliklerine sahip pencereleri daha önemli hale getiriyor. 

Konforlu, ekonomik, çevre dostu ve enerji verimli evler için kullanılan bir bina standartı olan “Pasif Ev”, aktif ısıtma ve soğutma sistemleri olmaksızın konforlu bir iç ortamın maksimum tasarrufla sağlanabileceği çevre dostu bir yaklaşım.

Redonit, 85 mm profil genişliği, 3 contalı (orta conta) sistemi ve 7 odacıklı tasarımıyla 0.95 W/m²K Uf değerlerine ulaşarak yenilikçi binaların maksimum yalıtım sağlayan nitelikli penceresi olarak öne çıkıyor. (Uf: Profil Kesiti Isı iletkenlik katsayısı)

85 mm genişliğindeki profil tasarımı, üçlü cam uygulaması yapılabilmesine imkan veriyor ve düşük Ug değerleri (Ug: Cam Isı İletkenlik Katsayısı) Redonit’in yalıtım gücünü artırıyor. Redonit tercih edilen yapılarda, profil kesiti ve üçlü cam sistemlerinin birleşimiyle 0.79 W/m²K Uw değerlerine ulaşılmakta ve enerji tasarrufu yüksek projelere başarıyla imza atılmaktadır. (Uw: Pencere Isı İletkenlik Katsayısı)

Sertifikayı görüntülemek için tıklayınız.