CE İşaretlemesi

CE İŞARETLEMESİ NEDİR?

Pencerelerde CE işareti, 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Direktifine göre ürünlerin Türkiye ve Avrupa Birliği pazarında rahat dolaşımını sağlamak için sorumluluk tamamı ile üretici de olmak üzere belirli kurallar çerçevesinde ürün üzerine iliştirilen bir işaretlemedir.

2006 yılında yayınlanan ve yürürlülüğe giren TS EN 14351–1:2006 standardına göre pencere ve kapı sistem üretici bayilerinin ürettikleri ürünlere CE işaretlemesi yapılması zorunlu olup, 2007 yılında uygulamalar başlamış, geçiş süreci ise Şubat 2010 da sona ermiştir.

FIRAT’IN YERİ VE GÖREVLERİ

FIRAT, PVC profil üreten, ancak üretilecek olan pencere ve kapı sistemlerinin, performans özelliklerini yasal mevzuatlara, müşteri isteklerine, pazarlama politikasına uygun olarak belirleyen ve tasarımlarını yapan taraftır.

Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanmış, Avrupa birliği tarafından onaylanmış Laboratuarlarda ilk tip testlerini (ITT) yaptıran, ilk tip testi sonuçlarının kullanımı konusunda Pencere ve Kapı Sistemi Üretici Bayileri ve Distribütör Bayileri yetkilendirmiştir.

Pencere ve Kapı Sistemi Üretici Bayileri ve Distribütör Bayilerde üretilen pencere ve kapı sistemlerinin sürekli olarak aynı performans özelliklerini sağlayacak fabrika üretim kontrol sisteminin kurallarını belirlemiş ve uygulatılmasını sağlamıştır.

Fırat ve Sistem Üretici Bayilerinde Yapılan Çalışma

 • Fırat tasarladığı tüm pencere sistemlerinin zorunlu olan İlk Tip Testlerini İngiltere ve Almanya’da Avrupa Birliği onaylanmış laboratuarlarda yaptırmıştır.
 • 2007 yılından itibaren CE standardının yürürlüğe girmesinden itibaren üretici bayilerine 16 defa konu ile ilgili toplu seminerler verilmiştir.
 • 2008 yılı Haziran ayında üretici bayilerde Fabrika Üretim Kontrolü sistemlerinin kurulması için dış kaynaklı hizmet anlaşması yapılmıştır. Anlaşma çerçevesinde her bir bayimiz için ayrı ve bayi yerinde detayları aşağıda verilen ve 5–6 ay süren çalışmalar yapılmıştır.
 • Bu çalışma kapsamında 01.05.2009 tarihi itibariyle bayilerimize 1890 adam/gün eğitim verilmiştir. Tüm Türkiye çapında 2500 bayi personelimize 5’er konuda yerinde eğitim verilmiştir. Bu tarih itibariyle bayi personelin aldığı eğitim adedi toplamı 12.500’dür. 
 • T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından projeye dâhil olan bayilerimizde yapılan örnek denetimler başarıyla tamamlanmıştır.
 • Türkiye’de ilk defa bayilerimiz ürettikleri pencerelere TS EN 14351–1 standardına göre Q-MARK ürün kalite belgeleri aldılar.
 • Bu kapsamda tüm bayilerimiz ayrı ayrı denetimlere girdiler ve fabrika üretim şartları, izlenebilirlik, müşteri şikâyetleri v.b. konularda denetlendiler. Ulaşılan kalitenin sürekliliği ve gelişmesi için bu denetimler yıllık bazda sürekli olarak tekrar edilecektir.

1) YAPILAN PENCERE TESTLERİ

FIRAT ürün kalitesi, müşteri beklentisi, memnuniyeti ve tüm dünyaya ürün satan bir kuruluş olma anlayışıyla ülkemizde CE kapsamında sadece 2 özelliğin test edilmesi zorunlu iken, tasarladığı pencerelerin toplam 7 ayrı özelliğini AB onaylanmış laboratuarlarda test ettirmiştir.

FIRAT TARAFINDAN YAPTIRILAN TESTLER TÜRKİYE’DE ZORUNLU OLAN TESTLER
Rüzgâr yüküne dayanım
Su geçirmezlik
Çalıştırma kuvvetleri
Güvenlik tertibatlarının yük taşıma kapasitesi X
Akustik performans
Isıl iletkenlik X
Hava geçirgenliği

Bu testlerde, ısı yalıtımı, enerji tasarrufu, gürültüden korunma ve uzun kullanım ömrü gibi özelliklerin sınanması amaçlanmıştır. Bu özellikler direkt olarak müşterilerimize sağlık ve ekonomi gibi faydalar sağlamaktadırlar.

2) SİSTEM SAHİBİ OLARAK FIRAT’IN YAPTIKLARI

 • Ürünün piyasaya sunulacağı ülke koşullarına uygun olarak ürün tasarımları gerçekleştirildi,
 • Tasarlanmış pencere için onaylanmış laboratuvar testleri yaptırıldı,
 • Test sonuçlarını değerlendirerek CE işaretlemesi yapılabilecek en geniş ürün aralığı belirlendi
 • Ürün kataloglarını ve CE etiketlerinin tasarımı oluşturuldu,
 • Test sonuçlarını kullandırtma konusunda sistem sahibi olarak üretim sistemi tasarlandı,
 • Her ürün serisi için Genel Kıymetlendirme ve Üretim Kılavuzları hazırlandı,
 • Montaj kılavuzlarını hazırladı,
 • Bayilerin üretim yerinde uygulanacak Fabrika Üretim Kontrolü sistemi için şartlar belirlendi
 • Her bayide ayrı olmak üzere 6 ay süren eğitim ve uygulama çalışmaları organize etti; Bu eğitimlerde bayinin her bir çalışanına özel olarak yaptığı ve sorumlu olduğu işle ilgili eğitim ve uygulamalar yaptırıldı.
  • Pencerelerde “CE” İşaretlemesi Mevzuat Eğitimi
  • Fabrika Üretim Kontrolü ve Uygulama Eğitimi
  • Sistem Yapılanması
  • Genel Kıymetlendirme Kılavuzuna göre üretim yönetimi, kayıt sistemi ve izlenebilirlik
  • Müşteri Sipariş ve Şikâyetleri Yönetimi
  • Depolama, ambalajlama ve sevkiyat yönetimi
  • Montaj sistemi
 • Bayi de kullanılan ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonlarına ait uygulamalar onaylandı,
 • Uygun olmayan ürünün piyasadan çekilmesine yönelik kurallar belirlendi,
 • Belirli periyotlarda bayilerin ürettikleri ürün ile ilgili ara/periyodik testlerin yapılmasını planlandı ve uygulamaya konuldu,
 • Üretici bayi, alt üretici bayi ve montajcı/tali bayi ile tüm zinciri tamamlayacak şekilde lisans sözleşmeleri oluşturuldu,

3) ÜRETİCİ BAYİLERİNİN CE İŞARETLEMESİ KAPSAMINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR ÜRETİCİ BAYİ TANIMI

FIRAT tarafından belirlenen kurallara göre, sürekli aynı performans özelliklerini sağlayacak şekilde üretim yapan, çalıştığı TALİ/MONTAJ BAYİ’lerini kontrol altında tutan, müşteri memnuniyetini ve temsil ettiği markanın imajını sürekli koruyan taraftır. ÜRETİCİ BAYİLER sürekli aynı özelliklere (performansa) sahip ürünler üretilmesini temin etmek amacıyla, FIRAT’ın belirlediği kurallara uygun Fabrika Üretim Kontrol sistemi kurdular ve uyguladılar.

ÇALIŞMALAR;

 • Girdi, ara ürün ve bitmiş ürünlerle ilgili kalite kontrol metotlarının belirlenmesi, periyotlarının dokümante edilmesi ve sürekli uygulanması,
 • Üretilmiş olan pencereye ait bir izlenebilirlik numarası verilmesini, müşteriden gelebilecek şikâyet veya yetkilendirilmiş kuruluş olan Bakanlıktan araştırma olması durumunda ürüne ait izlenebilirlik kayıtlarına ulaşabilinecek sistemin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Kalite kontrolde kullanılan ekipmanın uluslar arası izlenebilir sistemde kalibre edilmesi veya doğrulanması,
 • Üretimin sürekli aynı kalitede sağlanması için üretim talimatlarının dokümante edilmesi,
 • Çalışanların görev yetki ve sorumluluklarının dokümante edilmesi,
 • Üretimde kullanılan ekipmanların periyodik bakımlarının yapılması için sistemin kurulması ve uygulanması,
 • Uygun olamayan ürün sisteminin kurulması, uygun olmayan ürün piyasaya sürülmüş ise piyasadan çekilmesi ile ilgili metodun belirlenmesi ve uygulanması, uygunsuzlukların giderilmesi (düzeltme)
 • Fabrika üretim kontrol sisteminin prosedür veya talimat veya el kitapları şeklinde dokümante edilmesi,
 • Fabrika üretim kontrol sisteminin sürekli uygulanmasını sağlayacak yetkin kişinin görevlendirilmesi,
 • Fabrika üretim kontrol sistemi uygulamaları ile oluşan kayıtların, tanımlanması, muhafazası ve ulaşılabilirliğinin sağlanması için sistem oluşturulması,

4) ELDE EDİLEN FAYDALAR

 • Uygulanabilir basit izlenebilirlik sistemi –üretim tarihi, girdi malzemeleri, kullanılan işgücü gibi bilgilere her bir ürüne, geriye dönük ulaşabilmek
 • Test maliyetlerinden tasarruf edilmesi – bayi mali kaynaklarının etkin kullanımı
 • Bayi ekipmanı kalibrasyon maliyetlerinin düşürülmesi
 • Yazılım ile bayilerde uygulama kolaylığı sağlanması
  • Müşteri bilgilerine ulaşma
  • Montaj takip
  • Hatalı işlerin takibi
  • Hatalı işlerin maliyet analizi
  • Sözleşmenin otomatik çıkması
  • Ölçüm iş emrinin otomatik çıkması
  • Makine bakım ve kalibrasyonların takip edilmesi
 • Ürün kalitesinin takip edilebilmesi
 • Montaj sisteminin iyileştirilmesi
 • Mevzuatlar hakkında sürekli bilgilendirme
 • Doğru ve uygulanabilir “CE” etiketleri kullanımı