Sürdürülebilirlik

Fıratpen olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle üretim süreçlerimizi şekillendiriyoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, kültürümüz, bu topraklara bağlılığımız, değerlerimiz ve etik ilkelerimiz çevreye duyarlı ürünler üretmemiz için bizleri yönlendiriyor.

PVC Profil üretimimizi de bu doğrultuda gerçekleştiriyor, ürünlerimizde insan sağlığına ve çevremize zararlı (kurşun ve ağır metaller) katkı maddeleri kullanmayarak çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Profil üretimimizde çevremizle dost kalsiyum çinko stabilizatör kullanıyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, ulusal ve uluslararası sağlık-hijyen gerekliliklerine uymak ve uygun ürünler üretmeyi hedefliyoruz. İnsan ve çevre sağlığını her şeyin üzerinde tutan politikamızla üretim süreçlerimizi gerçekleştiriyoruz.  Bu bağlamda, başta Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiş ve kanunlaştırılmış Avrupa Kimyevi Maddeler Düzenlemesi Politikası çerçevesinde kabul edilmiş REACH (Kimyevi Maddelerin Kaydı Değerlendirmesi, İzni Ve Kısıtlaması) regülasyonları gereği ürettiğimiz ürünlerde insan, çevre ve hayvan sağlığına zararlı kimyasal bileşenler kullanmıyoruz. Fıratpen olarak hizmet verdiğimiz nihai kullanıcı etkileşimindeki ana ürünlerimizden pvc pencere kapı sistemlerinde, "sürdürülebilir ürün" politikamızdan hareketle, Türkiye’de ilk defa CE işaretlemesi ve kaynakların sürdürülebilir kullanımına ilişkin çevresel etkilerin beyanını (EPD Belgeleri) gerçekleştirdik. Ürünlerimiz; yeşil, çevre dostu ve enerji verimliliği yüksek yapıların vazgeçilmez bileşenleri arasındadır.

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Sürdürülebilirlik perspektifinde yaptığımız çalışmalardan biri de 2015 içerisinde gerçekleştirdiğimiz ürünlere ait ’Çevresel Ürün Deklarasyonu – Enviromental Product Declaration belgesidir. Fıratpen, tüm ülkelerde geçerli, uluslararası onaylı ve Avrupa standartlarına uyumlu PVC Pencere ve Kapı Profillerine Çevresel Ürün Deklarasyonu alan ilk firmadır.( https://www.environdec.com/en/Detail/epd629#.VV2Zo_ntmko )

EPD’ler, ISO 14025’e göre tanımlanan, bir ürünün çevre performansını ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre (hammadde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar; atık oluşumu) nicel olarak değerlendiren ve beyan eden belgelerdir. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) kapsamında ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izini ve üretim sürecinde meydana gelen çeşitli emisyon ve atık değerlerini dikkate alan bu beyan yöntemi, uluslararası uzmanlar tarafından tarafsız olarak doğrulanan ve kuruluşlar için dünya çapında geçerli olan deklarasyonlardır.

FIRAT, sürdürülebilirlik çerçevesinde beyan ettiği EPD belgeleriyle uluslararası bir markadır ve Avrupa’da ECO Platform’da da kayıt altına alınan belgeleriyle, Türkiye’de sektöründeki ilk firmadır.( https://www.eco-platform.org/list-of-all-eco-epds.html )

ECO Platform; kar amacı gütmeyen, Avrupa’da ECO Platform uyumlu EPD Belgesi veren kurumlar (Metsims; https://www.metsims.com ), yapı sektörünü temsil eden STK’lar ve LCA uzmanları tarafından kurulan EPD Belgelerini kayıt altına alan uluslararası bir kurumdur. ECO Platform ’un amacı; özellikle Type III EPD Belgesi gibi onaylanmış çevresel etki bilgisi bulunan yapı ürünlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. ECO Platform ‘da kayıt altına alınan EPD belgeleri bu beyanların hem Avrupa’da hem de Uluslararası seviye de kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

İklim Beyanları

Son yıllarda sıkça duyduğumuz ve dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkilerini üretim süreçlerimizde de irdelemek amacıyla gerçekleştirmiş olduğumuz diğer bir çalışmada ürünlerimize ait yapmış olduğumuz ’İklim Beyanları – Climate Declaration’dır. FIRAT, bu çalışmasıyla da sektöründe öncülük yapan firmadır.
İklim beyanları bir ürünün yaşam döngüsü süreçlerinden kaynaklanan sera gazı salınımlarının karbon dioksit (CO2) eşdeğeri cinsinden değerini belirten deklarasyonlardır. İklim beyanları ISO 14025 uyarınca yapılan yaşam döngüsü değerlendirmesi çalışmalarının sonuçları temel alınarak düzenlenir. (  https://www.environdec.com/en/Detail/epd604#.VV2Zo_ntmko )