Çevre Bilincimiz

Değerli İş Ortaklarımız,

Kuruluşundan itibaren "Çevre Dostu Üretim Teknolojilerini" kullanarak üretim yapan FIRAT PLASTİK AŞ, çevre sağlığına olan duyarlılığını, EN ISO 14001 “Çevre Yönetim Sistemi” belgesini alarak ulusal ve uluslararası alanda da onaylatmıştır.

Tüm ulusal ve uluslararası Çevre Mevzuatı Direktiflerine ve Çevre Yönetmeliklerine uyacağını taahhüt eden FIRAT PLASTİK AŞ, tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirerek, kurmuş olduğu "Çevre Yönetim Birimi" ile yasal değerlendirme raporlarını da ilgili bakanlığa beyan etmektedir.

Çevre Yönetim Birimi tarafından hazırlanan Çevre Yönetim Programları ve Çevre Sağlığını Korumaya Yönelik Projeler FIRAT PLASTİK AŞ bünyesinde hayata geçirilmektedir. Bünyesinde hayata geçirdiği çevre bilincini bir çevre politikası haline getirerek komşuları, tedarikçileri ve müşterileri ile de paylaşmaktadır.

Doğal kaynaklarımız; dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi sebebiyle her geçen gün azalmaktadır. Kentleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi giderek artan miktarda atık üretimine yol açmaktadır. Bu nedenle değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu; cam, metal, plastik ve kağıt/karton ambalajlar elde edilmektedir. Piyasaya sürülen ambalajların atık haline geldikten sonra, sınıflandırılıp geri dönüşüm sanayisine sevk edilmesi; doğal kaynaklarımızın daha az kullanımına, atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için gerekli olan alan ve enerjinin tasarrufuna ve ülke ekonomisine pozitif bir etki sağlamaktadır...

Değerli İş Ortaklarımız,

Ürünlerimizi sunarken kullanmış olduğumuz ambalajların geri dönüşümü için ambalajların özelliklerine göre (kâğıt, cam, plastik, vb.) kaynağında sınıflandırılarak size en yakınambalaj atığı toplama noktalarına ulaştırmanız yeterli olacaktır. Eğer sizlere yakın ambalaj atığı toplama noktaları yoksa ve belediyenizin bu yönde bir çalışması mevcut değilse belediyenize başvuruda bulunabilirsiniz. Ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliği kapsamında il, ilçe ve ilk kademe belediyeleri, ambalaj atıklarınızın ayrı toplanması konusunda yönetim planı hazırlamak ve atıklarınızı toplamak veya toplattırmak ile yükümlüdür.

Bu bağlamda; kullanım sonucu meydana gelen (cam, plastik, kâğıt, metal, ahşap) atıklarınızı kaynağında sınıflandırdıktan sonra size en yakın Lisanslı Geri Dönüşüm firmalarına vermeniz uygun olacaktır.Lisanslı Geri Dönüşüm firmalarına, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığına ait linkten  http://atikyonetimi.cevreorman.gov.tr  ulaşabilirsiniz. Ayrıca firmamızın Çevre Yönetim Birimi’ni arayarak; Çevre Mühendisleri arkadaşlarımızdan gerekli desteği alabilirsiniz. 

İnsanın; hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah bir çevre içinde yaşamak temel hakkıdır. İnsanın gelecek nesiller için çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi sorumlulukları vardır.

Bu sebeple; FIRAT PLASTİK AŞ olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek adına sizleri gerekli bilince ve duyarlılığa sahip olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,