Terleme ve PVC Pencere Kullanımı

Halk arasında rutubet olarak adlandırılan olay, hava içerisindeki buhar halinde bulunan sudur. İçerisinde bulunduğumuz ortamda bulunan hava içerisinde her zaman bir miktar su buharı bulunmaktadır. Havanın içerdiği su buharı miktarının, o sıcaklıktaki havanın taşıyabileceği en fazla su miktarına oranına bağıl nem adı verilir. 1 metreküplük bir alandaki havanın içerisinde bulundurabileceği en fazla su miktarı 17,5 gr’dır. Bu ortamdaki hava içerisinde 10 gr su buharı var ise nem oranı % 57 olarak nitelendirilir. [(10/17,5)x100=57]
Hava içinde bulunan su buharının belli bir yoğuşma sıcaklığı vardır. Hava ortamdan daha soğuk yüzeylerle temas ettiğinde, yüzey sıcaklığı yoğuşma sıcaklığından düşük ise hava içerisindeki su buharı sıvı hale geçer. Bu olaya terleme denir. Aşağıdaki tabloda nem oranı ve ortam sıcaklığa bağlı olarak yüzey sıcaklıklarının terleme olmaması minimum değerleri verilmiştir.

Sıcaklık
(oC)
Nem Oranı
30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%
30 10,5 12,9 14,9 16,8 18,4 20 21,4 22,7
29 9,7 12 14 15,9 17,5 19 20,4 21,7
28 8,8 11,1 13,1 15 16,6 18,1 19,5 20,8
27 8 10,2 12,2 14,1 15,7 17,2 18,6 19,9
26 7,1 9,4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9
25 6,2 8,5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18
24 5,4 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17
23 4,5 6,7 8,7 10,4 12 13,5 14,8 16,1
22 3,6 5,9 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9 15,1
21 2,8 5 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2
20 1,9 4,1 6 7,7 9,3 10,7 12 13,2
19 1 3,2 5,1 6,8 8,3 9,8 11,1 12,3
18 0,2 2,3 4,2 5,9 7,4 8,8 10,1 11,3

Yukarıdaki tabloda oda sıcaklığının 23 oC ve nem oranının % 45 olduğunu varsayarsak, herhangi bir yüzeyde terleme olması için o yüzeyin sıcaklığının 10,4 oC ve altına düşmesi gerekmektedir. Bu nedenle terlemenin engellenebilmesi için iç yüzey sıcaklıklarının yalıtımla arttırılması en etkin yöntemlerden birisidir. Bu, duvarların dıştan yalıtımı ve düşük ısı iletim katsayısına sahip camlar kullanılarak sağlanabilir.

Terleme şu yöntemler ile engellenebilir;

  • Binanın iç yüzey sıcaklıklarının yalıtım ile arttırılmasını sağlamak. (20–22 oC)
  • İç ortamdaki nem oranını azaltmak için çift açılım yardımıyla kanat açılarak ortamın günde en az 3 kere 15’er dakika havalandırılması gerekir.
  • İç buhar üretici (çamaşır kurutuma, banyo, mutfak) ortamların kapılarını kapalı tutarak nemin diğer ortamlara taşınmasını engellemek.
  • Gaz sobası, katalitik gibi su buharı üreten ısıtıcılar kullanmamak.

PENCERELERDE BAKIM

PVC pencere sistemleri, rakipleri arasında en az bakım ile en uzun süre kullanılabilecek pencere sistemleridir. Bu sistemlerin uzun yıllar boyunca sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için bazı temel ve basit noktalara dikkat edilmesi önemlidir. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

  • Pencerelerin sürekli çalışan mekanizmaları olan ispanyoletlerin, metal aksamlar olduğu ve sürekli hareket ettiği için 6 ayda bir yağlanması uzun ömürlü olması açısından önemlidir.
  • Profillerin temizliği ılık suyla yapılmalı, yüzey aşınması olmaması için toz deterjan kullanılmamalı, temizlik işlemi sünger, zımpara gibi yüzeyi aşındırıcı malzemeler ile yapılmamalıdır.
  • Pencere yüzey temizliğinde tiner gibi yüzeye zarar verecek ve malzemenin kimyasını bozabilecek malzemeler kullanılmamalıdır.
  • Profil yüzeylerine uygulanan koruyucu folyolar; taşıma, nakliye ya da montaj esnasında yüzeylerine gelebilecek darbelerden profillerin korunması amacıyla kullanılmaktadır. Montajdan sonra koruyucu folyoların sökülmesi gerekmektedir. Uzun süre koruyucu folyoların sökülmediği durumlarda, aşırı güneşe maruz kalan folyoların profil üzerinden ayrılması zorlaşacaktır. Koruyucu folyolar montajdan sonra max 3 ay sonra sökülmelidir.
  • İnşaat ortamlarında, profil üzerine bulaşabilecek boya, harç gibi malzemeler hemen temizlenmeli, bu malzemeleri temizlemek için sert cisimler ve tiner gibi kimyasallar kesinlikle kullanılmamalıdır.
  • Pencerelere montajı yapılmış camlarda, ilk montajdan sonra bulunan etiketler sert cisimler ile çıkarılmaya çalışılmamalı, sıcak su ile yumuşatıldıktan sonra ılık bez yardımı ile çıkartılmalıdır.