Çevre Politikası

2003 yılında SGS firmasından, TS EN ISO 14001:2004 'Çevre Yönetim Sistemi' belgesini alan FIRAT PLASTİK, bu şekilde çevre sağlığına olan hassasiyetini ulusal ve uluslararası ortamda da onaylatmıştır.

FIRAT, bünyesinde hayata geçirdiği çevre bilincini, yalnızca kendi sınırları içerisinde tutmayıp, bu bilinci bir çevre politikası haline getirerek komşuları, tedarikçileri ve müşterileri ile de paylaşmaktadır. Özellikle kullanıcılarına yönelik düzenlediği yurt içi ve yurt dışı seminerlerinde çevre sorunlarına yönelik yaptığı çalışmaları, çevre sağlığına verilmesi gereken önemi, öncelikle iş ortakları ile paylaşmaktadır.

FIRAT ürünlerinin %95'i geri dönüşümlü (tekrar işlenebilen) maddelerden oluşmaktadır. Atık olarak adlandırılan ve tekrar işlenemeyen ürünlerini ve evsel olmayan çöplerini ise, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan lisanslı 'Bertaraf Tesisleri'ne göndermekte ve geri dönüşüm işlemini o tesislerde gerçekleştirmektedir.

Çevre mühendislerimizce oluşturulan Çevre Grubu tarafından hazırlanan Çevre Yönetim Programları ve Çevre Sağlığını Korumaya Yönelik Projeler FIRAT bünyesinde hayata geçirilmektedir.

Tüm ulusal ve uluslararası Çevre Mevzuatı Direktiflerine ve Çevre Yönetmeliklerine uyacağını taahhüt eden FIRAT, tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirerek, yasal değerlendirme raporlarını da ilgili bakanlığa beyan etmektedir

2006 yılında hazırladığı çevre projesi ile ISO ('İstanbul Sanayi Odası) tarafından 'Çevre Teşvik Ödülü'ne lâyık görülen FIRAT, gerçekleştirdiği tüm yatırımlarında, her zaman çevre sağlığına verdiği önemi ön planda tutmakta ve bu konuya gereken duyarlılığı göstermektedir.

FIRAT Olarak,

  • Atıklarımızı azaltarak, verimliliğimizi artırarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Faaliyetlerimizle ilgili ulusal ve yerel düzenlemeler ile ürünlerimizle ilgili Avrupa Birliği direktiflerine uymayı,
  • Faaliyetlerimize ilişkin çevresel risklerin belirlenerek çevrenin korunmasını, doğal kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını. 
  • Kirliliği, kaynağında yok ederek önlemeyi,
  • Yeni yatırımların seçiminde çevre etkilerini seçim kriteri olarak değerlendirmeyi,
  • Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve bayilerimizi Çevre Yönetim Sistemimiz konusunda bilgilendirerek çevre bilinçlerini artırmayı, taahhüt ediyoruz.

                                                                                                                                                      08.06.2018 - R1